Skip to main content

VIDERE har initiert et prosjekt som kalles TryggeHjem

Organisasjonen VIDERE ble stiftet i januar 2018 og fungerer som en interessegruppe for økt samarbeid mellom ulike etater og organisasjoner i arbeidet for å gi utsatte barn, dyr og voksne en hverdag fri for vold og misbruk.

Lær mer

Formålet er å øke kunnskapen om vold mot dyr, vold i nære relasjoner og sammenhengen mellom disse blant fagfolk og lekfolk.

TryggeHjem

Vold i nære relasjoner er et utbredt problem i dagens samfunn og medfører at mange mennesker lever med trusler og vold i sine egne hjem. I en del av disse hjemmene finnes det også familiedyr. Voldsutsatte unnlater ofte å søke hjelp blant annet av frykt for hva som kan skje med dyrene dersom de blir etterlatt i det voldelige hjemmet.

Les mer

Hva er vold?

En voldshandling har til hensikt å kontrollere og påvirke et annet individ. Dette kan utføres på ulike måter; fysisk vold vil være all form for fysisk maktmisbruk, psykisk/emosjonell vold går ut på å skremme, true eller skade uten direkte fysisk påvirkning, materiell vold hvor blant annet gjenstander kastes eller ødelegges og seksuell vold.

Les mer