Skip to main content

Medlemskap

VIDERE er en paraplyorganisasjon for betalende medlemmer som støtter organisasjonens formål (se vedtekter §2). Et medlem er en etat, en organisasjon, en institusjon, et selskap eller en annen sammenslutning.

Privatpersoner kan ikke være ordinært medlem, men kan være støttemedlem. Støttemedlemmer har ikke stemmerett i organisasjonen.

Både medlemmer og støttemedlemmer har adgang på årsmøtet, men kun medlemmer har stemmerett.

Hvordan melde seg inn?

Hovedmedlem
Send e-post til post@dyrebeskyttelsen.no og oppgi følgende informasjon:

  • Medlemmets navn (etaten, organisasjonen, institusjonen, selskapet eller sammenslutningen)
  • Organisasjonsnummer
  • Navn på innmelder/kontaktperson
  • Adresse
  • Telefonnummer til kontaktperson
  • E-post til kontaktperson

Medlemskontingenten, kr 1000, betales til kontonummer 1506.13.42297. Merk betalingen «Medlemskap» + medlemmets navn. Medlemskapet er gyldig når betalingen er registrert i banken.

Støttemedlem
Støtt vårt arbeid med et månedlig beløp.

Gaver, donasjoner og arv
Dersom du ønsker å støtte VIDERES arbeid, kan et valgfritt beløp betales til kontonummer 1506.13.42297. Merk betalingen med «Gave» + ditt navn. Kontakt oss dersom du ønsker hjelp til å sette opp et testament.