Skip to main content

Om VIDERE

Organisasjonen VIDERE ble stiftet i januar 2018 og fungerer som en interessegruppe for økt samarbeid mellom ulike etater og organisasjoner i arbeidet for å gi utsatte barn, dyr og voksne en hverdag fri for vold og misbruk. VIDERE er en medlemsorganisasjon, hvor medlemmene representerer interesseparter fra offentlige organer, dyrevernorganisasjoner og private aktører med tilknytning til organisasjonens formål.

Organisasjonens formål er å øke kunnskapen om vold mot dyr, vold i nære relasjoner og sammenhengen mellom disse blant fagfolk og lekfolk. I tillegg skal foreningen være en pådriver for offentlig statistikk og forskning på dette emnet.

I forbindelse med stiftelsen av VIDERE, består organisasjonens styre av Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyre. Ved første årsmøte velges organisasjonens nye styre.

Styremedlemmer VIDERE (sentralstyret i Dyrebeskyttelsen Norge):

  • Anne Lise Skoie Risøen (styreleder)
  • Ove Johan Myrmel
  • Susanne Therese Langvad
  • Egil Heine Strand
  • Berit Nilssen
  • Bård Kirkeeng
  • Lillian Ann Auliff

Sekretariatet er knyttet til Dyrebeskyttelsen Norges hovedkontor i Oslo.