Skip to main content

TryggeHjem

Vold i nære relasjoner er et utbredt problem i dagens samfunn og medfører at mange mennesker lever med trusler og vold i sine egne hjem. I en del av disse hjemmene finnes det også familiedyr. Voldsutsatte unnlater ofte å søke hjelp blant annet av frykt for hva som kan skje med dyrene dersom de blir etterlatt i det voldelige hjemmet.

Hva er TryggeHjem?

VIDERE har initiert et prosjekt som kalles TryggeHjem. Dette er et tilbud til familiedyr i voldsutsatte familier, slik at det kan bli lettere å søke hjelp. TryggeHjem består i all hovedsak av vanlige familiehjem, som tar imot disse dyrene over kortere eller lenger tid. Disse hjemmene er anonyme og dyrene plasseres ikke i hjem i nærheten av der de kommer fra.

Hva kreves for å være et trygt hjem?

  • Du/dere må ha mulighet til å tilby dyret et godt og stabilt hjem for en kortere eller lenger periode
  • Du/dere bør ha mulighet til å ta imot et familiedyr på kort varsel
  • Dette er en midlertidig ordning og det vil i de fleste tilfeller ikke være mulig å overta dyret permanent

Hvordan bli et trygt hjem?

  • Send en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no og vi tar kontakt med deg/dere
  • Du settes på en liste og blir kontaktet dersom det blir behov for et trygt hjem i ditt område